RYSZARD PERYT

Prof. dr hab. Ryszard Peryt

dyrektor Instytutu

Aktor, reżyser, doktor sztuki teatru, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie.

Urodził się w Zielonej Górze w 1947 roku. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Wydział Aktorski – dyplom w 1970; Wydział Reżyserii – dyplom w 1979). Współzałożyciel Puławskiego Studia Teatralnego (1970–1973), a po jego likwidacji, jego warszawskiej kontynuacji – Studia Teatralnego Stołecznej Estrady. Za dyrekcji Erwina Axera aktor Teatru Współczesnego (1976–1979), następnie reżyser Teatru Narodowego za dyrekcji Adama Hanuszkiewicza. Od stanu wojennego reżyseruje w operach (główny reżyser Teatru Wielkiego w Poznaniu za dyrekcji Mieczysława Dondajewskiego, a także Teatru Wielkiego w Łodzi za dyrekcji Sławomira Pietrasa). W 1996 powołany przez Ministra Kultury i Sztuki Kazimierza Dejmka na Dyrektora Artystycznego Opery Narodowej – Teatru Wielkiego w Warszawie. Złożył dymisję w roku 1997. W Warszawskiej Operze Kameralnej pracował w latach 1986-2004. Za czasów dyrekcji Stefana Sutkowskiego, wspólnie ze scenografem Andrzejem Sadowskim, zrealizował wiele przedstawień oper barokowych, klasycznych i współczesnych. Wielokrotnie reżyserował Mozarta zagranicą – w Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Szwajcarii, Włoszech, Francji, Szwecji, Danii, Norwegii, Egipcie, Turcji, Libanie, Japonii, Emiratach Arabskich; Verdiego – w Korei Południowej, Hiszpanii, Niemczech, Anglii; przedstawienie Mesjasza Haendla wespół z Sir Yehudi Menuhinem na Wszechświatowym Festiwalu Kolumba (1994); również dla, między innymi, Accademia Santa Cecylia w Rzymie, Bayreuth Festival oraz EXPO Festival w Sewilli; Brittena The Rape of Lucretia dla Madlenianum w Belgradzie; Berlioza Romeo i Julię dla Teatro la Fenice w Wenecji (1997). Inscenizował także dzieła nieoperowe: Vespere Monteverdiego, Requiem Verdiego, Mesjasza Haendla, Joannę d’Arc Honeggera, Stabat Mater Szymanowskiego, Quo Vadis Nowowiejskiego, Requiem Polskie Pendereckiego czy Symfonię Tysiąca Mahlera.
Ryszard Peryt, jako jedyny reżyser na świecie, zrealizował wszystkie dzieła sceniczne Mozarta, a także wszystkie dzieła sceniczne Monteverdiego. Od 2007 roku jest wykładowcą akademickim. W roku 2009 założył w Akademii Teatralnej w Warszawie Instytut Opery.
Pierwszego sierpnia 2017 roku Ryszard Peryt został dyrektorem Polskiej Opery Królewskiej.