Ryszard Peryt zdjęcie

Dyrektor Instytutu

Aktor, reżyser, doktor sztuki teatru, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie. Od 2007 roku jest wykładowcą akademickim. W roku 2009 założył w Akademii Teatralnej w Warszawie Instytut Opery.
stefanowicz_img_550x550

Kierownik muzyczny/manager

Śpiewak operowy, reżyser, dyrygent, doktor habilitowany sztuk muzycznych, wykładowca UMFC w Warszawie. Od 2014 objął kierownictwo muzyczne Instytutu Opery, a w 2017 otrzymał funkcje managera.
dobrzycki_img

Szef scenograficzny

Scenograf teatralny, architekt, malarz i pedagog. Profesor ASP w Warszawie, Dziekan Wydziału Scenografii. Twórca ponad 320 realizacji scenograficznych w teatrach dramatycznych i operowych w kraju i za granicą.
Paszta

Koordynator produkcji

Reżyser i pedagog. Od roku 2013 także jako asystent na Wydziale Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie przy zajęciach z seminarium reżyserskiego i w ramach tzw. Instytutu Opery.