ARTYŚCI/TWÓRCY

„Familia Instytutu” to fundatorzy Rektorzy trzech Uczelni Artystycznych w Warszawie, także Dziekani – oraz nasi dotychczasowi i przyszli współpracownicy – nade wszystko jednak to nasi Studenci ale także nasi Profesorowie,

To m.in.: Ryszard Peryt (założyciel i dyrektor Instytutu), Artur Stefanowicz (kierownik muzyczny i manager Instytutu), Paweł Dobrzycki (szef scenograficzny), Anna Radziejewska, Lilianna Stawarz, Maciej Wojtyszko, Waldemar Raźniak, Andrzej Kruczyński, Ewa Obniska, Anna Kuligowska-Korzeniewska, Barbara Osterloff, Jarosław Kilian, Izydor Rogacki, Jerzy Knetig, Jarosław Komorowski, Krzysztof Mrowcewicz, Piotr Kłoczowski…

 

LU
DZ
IE

REŻYSERZY-DYPLOMANCI


WYBITNI SOLIŚCI


DYRYGENCI